Welkom bij de bodemrapportagemodule van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Via deze site kan gezocht worden naar bodeminformatie. Dit kan door middel van het zoeken op de kaart, maar ook door het adres op te zoeken. De aanwezige bodeminformatie wordt in een PDF-rapportage opgenomen en naar het opgegeven mailadres verzonden. De rapportagetool kijkt ook 25 meter rondom het aangevraagde perceel/gebied of er bodeminformatie bekend is.

Veel bodemonderzoeken zijn beschikbaar via de opgenomen hyperlinks in het bodemrapport. Wanneer geen hyperlink naar een rapport is opgenomen, kan een verzoek worden gedaan om dit rapport alsnog te ontvangen. Daar kunnen leges voor worden geheven.

Inhoudelijke vragen kunnen altijd gesteld worden aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, via het daarvoor bedoelde contactformulier.